Vrouwen met een systolische bloeddruk ≥160

laatste update: september 2021

Bij ernstige hypertensie (SBD ≥160 mmHg en/of DBD ≥110 mmHg) is er een verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap. Daarom wordt voor deze groep naast leefstijladviezen, ook medicamenteuze therapie geadviseerd. (NHG, 2012; NVOG, 2012; NICE, 2011).

  • Start medicamenteuze behandeling.
  • Adviseer over een gezonde leefstijl.
  • Streef naar een SBD <140 mmHg.

Informeer dat een eventuele zwangerschap in de tweede lijn zal worden begeleid.