Beide ouders dragers

laatste update: september 2021

Preconceptionele opties bij dragerparen kunnen zijn: geen aanvullende maatregelen nemen, preimplantatie genetische diagnostiek (PGD), gebruik maken van donorzaad of donoreicellen of draagmoederschap of adoptie, overwegen of afzien van zwangerschap en in sommige culturen het zoeken naar een andere partner. Paren kunnen er ook voor kiezen om de zwangerschap af te wachten en te zijner tijd gebruik te maken van prenatale diagnostiek. (HGC, 2011; NHG, 2011; HuisartsenGenetica.nl; VSOP, 2012).